7780-7780
Монголын тэргүүлэгч платформ

УХААЛАГ СИСТЕМД
суурилсан UBCAB

Технологийн дэвшилтэт GPS, төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ

gift card banner
Төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан, ИТГЭЛ даасан UBCAB
15
аймаг
45K+
жолооч
1M+
хэрэглэгч
ДАВУУ ТАЛУУД
Яагаад? UBCAB  гэж?
Хялбар
төлбөр тооцоо
Түргэн
шуурхай
Тогтвортой
үнэ
Аюулгүй
байдал
Итгэл
даасан
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД
Таны хэрэглээнд тохирсон үйлчилгээнүүд