7780-7780
?
Тусламж
Монголын тэргүүлэгч платформ

Ухаалаг системд
суурилсан UBCAB

Технологийн дэвшилтэт GPS, төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан такси тээврийн үйлчилгээ

Төлбөр тооцооны ухаалаг системд суурилсан, ИТГЭЛ даасан UBCAB 
13
аймаг
40K+
жолооч
900K+
хэрэглэгч
Давуу талууд
Яагаад UBCAB  гэж?
Олон улсын жишигт нийцсэн, технологи дээр суурилсан, шинэ үеийн тээврийн үйлчилгээний цогц шийдэл бүтээгч үндэсний компани
Хялбар
төлбөр тооцоо
Түргэн
шуурхай
Тогтвортой
үнэ
Аюулгүй
байдал
Итгэл
даасан
Бүтээгдэхүүнүүд
Таны хэрэглээнд тохирсон үйлчилгээнүүд